Danh sách từ A-Z
Tự động chuyển tập: On
Tắt đèn
Báo lỗi
31 lượt xem

Hồi Ức Của Một Geisha

Vào những năm 1920, Chiyo 9 tuổi bị bán cho một nhà geisha. Ở đó, cô bị buộc phải làm nô lệ, không nhận được gì cho đến khi hệ thống phân cấp thống trị của ngôi nhà xác định xem cô có đủ chất lượng để phục vụ khách hàng hay không – những người đàn ông đến thăm và trả tiền để trò chuyện, khiêu vũ và hát. Sau nhiều năm đào tạo nghiêm ngặt, Chiyo trở thành Sayuri, một geisha có vẻ đẹp và sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Cuộc sống tốt đẹp đối với Sayuri, nhưng Thế chiến II sắp sửa phá vỡ hòa bình. Do Jwelch5742 viết kịch bản

Hồi Ức Của Một Geisha

Vào những năm 1920, Chiyo 9 tuổi bị bán cho một nhà geisha. Ở đó, cô bị buộc phải làm nô lệ, không nhận được gì cho đến khi hệ thống phân cấp thống trị của ngôi nhà xác định xem cô có đủ chất lượng để phục vụ khách hàng hay không – những người đàn ông đến thăm và trả tiền để trò chuyện, khiêu vũ và hát. Sau nhiều năm đào tạo nghiêm ngặt, Chiyo trở thành Sayuri, một geisha có vẻ đẹp và sức ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Cuộc sống tốt đẹp đối với Sayuri, nhưng Thế chiến II sắp sửa phá vỡ hòa bình. Do Jwelch5742 viết kịch bản

Mở rộng